Omame ISO 9001:2008 sertifikaati
Rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteeme on mitmeid. ISO 9001:2008 on kõige universaalsem ja maailmas tunnustatuim standard. Vastavus sellele standardile näitab klientidele, et ettevõte hoolitseb oma kaupade või teenuste kvaliteedi eest, kasutades kvaliteedijuhtimissüsteemi, läbides regulaarselt sõltumatute audiitorite kontrollimisi ja tõendades süsteemi efektiivsust sertifikaadiga.

 

Wihuri Oy Technical Trade osakonnad Soomes omavad 2004. aastast ISO 9001:2008 sertifikaati. Wihuri grupi tütarettevõtted Baltikumis - Wihuri AS Eestis, Witraktor SIA Lätis ja Witraktor UAB Leedus pingutasid 2010. aastal ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamisega ning ning detsembrikuus läbisid kõik eelmainitud ettevõtted edukalt firma Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd poolt läbi viidud sertifitseerimisauditi.

Niisiis on Wihuri AS-l hea meel teatada, et saime detsembris 2010. a. ametliku dokumendi - ISO 9001:2008 kvaliteedi juhtimissüsteemi sertifikaadi, mis tõendab meie organisatsiooni tööde ja teenuste kõrgetasemelist kvaliteeti. Sertifikaadi käsitlusala hõlmab masinate, tarvikute ja tööriistade müüki, renti ja hooldust. Ettevõttele on toimingud andnud parema sisekommunikatsiooni, teenuste kvaliteedi tõusu ja protsessijuhtimise tõhususe. Omades ISO 9001:2008 sertifikaati võime garanteerida Teile, et kõik meie juhtimis- ja tööprotsessid toimuvad vastavuses kvaliteedistandardile ISO 9001 ning sellega tagame oma klientidele tööde ja teenuste veelgi parema taseme.

Selgitusi antud sertifikaadi käsitlusala ja juhtimissüsteemi nõuete kohaldatavuse kohta saab küsida Wihuri ASist.