15 HEAD PÕHJUST MASINA RENTIMISEKS  


1. Võimalus suurendada tegevusmahtusid masinatesse investeerimata

Saate viivitamata alustada uusi objekte. Uute masinate pikad tarneajad või  investeerimisvõimaluste piiratus ei ole enam takistuseks. Avesco annab vajaliku masina Teile rendile.

2. Asendusmasin remondi- või hooldustööde ajaks

Remondivajadus ei tähenda tööde katkemist objektil, kuna Avescost saab asendusmasina.

3. Lisaressursid tipphooajaks optimaalsete kuludega

Masinaparki ei pea sisustama tipphooaja masinavajaduse järgi. Hooajalise täiendava tehnikavajaduse rahuldab Avesco rendipark. 

4. Võimalus katsetada uusi ärivõimalusi minimaalsete kuludega

Õige tehnika puudumine ei ole takistuseks uute ärivõimaluste testimisel. Katsetamiseks ei pea masinaostu investeerima - tehnika saab rentida meilt.

5. Võimalus proovida uut masinat või mudelit enne investeeringu tegemist

Avesco rendipark on hea võimalus tutvuda uute masinatüüpide või -mudelitega enne investeeringu tegemist. 

6. Masina töökindlus on garanteeritud

Avesco  rendipark  koosneb  üksnes  uutest  masinatest, mida Avesco hooldemeeskond kontrollib ja vajadusel hooldab enne igat rendileandmist. Nii garanteeritakse objektile saadetava masina töökindlus ja tootlikkus.

7. Ei mingit muret ülalpidamiskulude pärast

Rendihind katab masina korralise hooldusega seonduvad kulud. Erandi moodustavad kuluvosad ja -materjalid, igapäevahooldused ja masina pesu - vastavad kulud ei sisaldu rendihinnas.

8. Võimalus kasutada alati uusimat ja tootlikumat tehnikat 

Kaasaegse tehnika omamine võib olla üsnagi kulukas. Avesco rendipargist saate enda käsutusse alati tehnoloogia viimasele sõnale vastava ja konkreetsele tööle sobivaima masina optimaalsete kuludega. Selline masin tagab parima tootlikkuse ning töömugavuse ja -ohutuse operaatorile.

9. Võimalus olla paindlik klientide teenindamisel

Kui Teie hea klient soovib teenust, mida Teie enda masinapark pakkuda ei võimalda, saate siiski kliendile vastu tulla, rentides sobiliku tehnika Avesco AS-lt. 

10. Rohkem ressursse muuks otstarbeks

Masinate rentimine ostmise asemel võimaldab kasutada ettevõtte käibevahendeid muudeks investeeringuteks või arendusprojektideks. Rendimasin tekitab kulusid vaid rendiperioodil.

11. Paremad ettevõtte bilansinäitajad

Rent ei kajastu ettevõtte bilansis kohustusena. See tähendab paremaid laenu saamise võimalusi, kui vaja lisaraha ettevõtte arendamiseks.

12. Hõlpsam eelarvet ja pakkumisi teha

Kulutused rendimasinatele on ette teada ja seega eelarvestamine hõlpsam.

13. Kõik Avesco rendimasinad on kindlustatud

Kõik Avesco rendimasinad on kindlustatud, mis tähendab, et  rentija riskiks on vaid omavastutuse summa 20 000 krooni õnnetuse korral.

14. Minimaalsed või olematud ladustamiskulud.

Masina saab lasta toimetada Avesco teeninduskeskusest otse kliendi tööobjektile ja sealt tagasi Avescosse - nii jäävad ära ladustamisega seonduvad kulud.

15. Puuduvad hooldetöökoja ülalpidamiskulud

Masina rentijat ei koorma töökoja, tööriistade, varuosade ja muu taolisega seotud kulutused. Kõige selle eest kannab hoolt rendileandja Avesco AS.